PVC Канали и фитинги

PVC каналите за климатични инсталации, са произведени от твърд поливинилхлорид (РVС) без примеси на олово, в съответствие с изискванията на RoHS.
Предлагат се и фитинги към тях за пълно и компактно покриване на тръбния сноп .