Вода - Вода

Няма добавени продукти в тази категория.

Тези термопомпени системи, използват топлината на подпочвените води. Подземните води са с еднаква температура през цялата година, което ги прави отличен източник за топлообмен. Измерената температура на подпочвената вода през зимния сезон, средно е между 8°C и 12°C, а през летния сезон – между 10°C и 14°C. С термопопите вода-вода, си подсигурявате висока ефективност, изключително ниски топлинни загуби и комфорт в дома през всички сезони.  

Термопомпата е най-ефективният източник на топлина, който едновременно замества котела и климатика. 

За термопомпените системи вода-вода първоначално е необходимо да бъдат направени сондажи. Дълбочината им ще зависи от нивото на подпочвените води. Препоръчително е да направете проучване, преди направата им, защото приместие в подпочвените води могат да доведат до допълнително оскъпяване на инсталацията или невъзможността за монтиране.

Термопомпата, попада в групата на възобновяемите енергийни източници.