Общи условия

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които "ЕРАКОН" ООД предоставя услуги на потребителите си посредством Интернет магазина www.eracon.bg. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона "КУПИ", потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. 


2. Идентифициране на потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.eracon.bg, съхранение на IP адреса на потребителя, както и всяка друга информация.


3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.eracon.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.


4. След кликане на бутона "КУПИ", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в "КОЛИЧКАТА". Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.


5. "Еракон" ООД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица "Еракон" ООД уведомява потребителя за изчерпването й чрез изпращане на съобщение или телефонно обаждане до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка. 


6. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат  извършвани в български левове с ДДС.